Strandvejskvarterets Grundejerforening

Strandvejskvarterets Grundejerforening i Middelfart er en frivillig grund-ejerforening, der varetager interesserne for kvarterets grundejere overfor kommunen og øvrige myndigheder med henblik på at medvirke til at skabe
og vedligeholde gode samt ikke mindst sikre trafikale og miljømæssige
rammer i og omkring området.

mail@svk-grundejerforening.dk
www.svk-grundejerforening.dk

Kontingent for 2017 er fastsat til kr. 175. Beløbet skal indbetales i:

Danske Bank på konto nr. 1551 – 6522483.


På hjemmesiden har du mulighed for at læse om:

  • Foreningens formål og vedtægter
  • Kontaktinformationer for bestyrelsen
  • Referaterne fra bestyrelsen
  • Forskellige igangværende sager
  • Kommende møder og aktiviteter

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Strandvejskvarterets Grundejerforening

 

 

Arkiver
Login

Copyright © 2014. All Rights Reserved